Mida teha kasutatud seadmetega?

Mida teha kasutatud seadmetega?

Elukeskkonna hoidmiseks ja loodusressursside säästmiseks tuleb elektroonikajäätmed keskkonnasõbralikult kokku koguda ja käidelda. Elektroonikajäätmeteks liigituvad kasutatud arvutid, mobiiltelefonid, telerid, kaamerad, olmetehnika ning akud, patareid jm.

Elektroonikajäätmete kogumise eesmärgiks on nende taaskasutamine võimalikult suures ulatuses. Kasutatud sülearvutites, telerites ja mobiiltelefonides leidub näiteks kulda, hõbedat, vaske ja teisi haruldasi metalle, mida saab uuesti kasutada. Samuti välditakse nii kahjulike ainete sattumist keskkonda.

Oma kasutatud seadmed saad viia elektroonikajäätmete kogumispunktidesse.

Kogumispunktid:

http://www.elektroonikaromu.ee/

http://eesringlus.ee/