Garantii ja puudustega tooted

Klienditeenindus

Asume aadressil Lõõtsa 8A, A-korpus, TALLINN 11415

Tel: +372 6818511 / +372 56569694
E-post: info@digideli.ee

Puudustega tooted

24 Tundi OÜ (edaspidi Müüja) poolt müüdud uutele toodetele kehtib VÕS §-s 218 lg 2 sätestatud 2-aastane pretensioonide esitamise tähtaeg. Tootja poolt võib olla kehtestatud pikem garantiiaeg – sellisel juhul on see toote juures ning müügiarvel märgitud. Pretensioonide esitamise periood algab kauba kliendile väljastamise hetkel koostatud saatedokumendil näidatud kuupäevast. 2-aasta jooksul remondime defektse toote tasuta eeldusel, et viga on tekkinud tootja süül ning klient esitab ostudokumendi originaali. Kui toodet ei ole võimalik remontida, on kliendil õigus nõuda toote asendamist või lepingust taganeda. Eelpooltoodu kehtib eeldusel, et toodet on kasutatud üksnes selleks ettenähtud tingimustes ja otstarbel ning viga ei ole põhjustatud välistingimused (äike, voolupinge kõikumine, puudulik ventilatsioon, väljavoolanud patareid, tulekahju, uputus jms) ega toote ebaõige käsitsemine. Õigus nõuda toote tasuta parandamist lõpeb enne 2 aasta möödumist juhul, kui:
1. Toodet remonti tuues ei esitata remonti vajava toote ostudokumenti või kui sellel olevaid andmeid on omavoliliselt muudetud 
2. Toote seeria- ja mudelinumber on muudetud, eemaldatud, teise kohta paigutatud või mitteloetav
3. Toote konstruktsiooni on omavoliliselt muudetud, vaatamata sellele, kui suures ulatuses või kui kvalifitseeritult seda on tehtud või kui toode on viidud remonti mujale kui tootja esindusse või meiepoolt aktsepteeritud remonditöökotta
4. Toode läks rivist välja kasutaja süül ebaõige ekspluateerimise tulemusena, samuti kasutusjuhendi mittejälgimisel või toote mittehoolikal hoidmisel tekkinud defektide korral. Juhul kui tarbija poolt ostetud kaubal ilmneb puudus, mille eest vastutab Müüja (VÕS § 218 lg 2), korraldab transpordi kliendi asukohta ja tagasi Müüja (VÕS § 222 lg 4).

Sülearvutite garantiitingimused

Arvuti kasutusjuhend ei ole arvutiprogrammide ega operatsioonisüsteemide kasutamise juhend! Garantii kehtib riistvarale – tarkvaralised häired ja arvutiviiruste tekitatud kahju arvutitootja garantii alla ei kuulu. 
Sülearvuti ekraanil on lubatud kuni 5 “surnud” pikslit. Delli sülearvutite akude tootjagarantiiaeg on reeglina erinev sülearvutite garantiiajast. Kõigi Delli sülearvutite akudele on tootjagarantii 1 aasta (aku vilgutab tulesid, ei lae). Aku on kulumaterjal. Aku vastupidavuse vähenemine peale 4-kuulist kasutamist ei kuulu garantii alla.

Garantiiremondi teostamine

Garantiiremonti toimetatud seadmetele on nõutav ka võimalikult detailne probleemi kirjeldus.
Garantiiremondis olevatele seadmetele remondi ajaks asendusseadet ei väljastata.

Garantii teostaja ei vastuta garantiiteeninduse käigus andmete kadumise või kahjustusjuhtumite eest. 

Andmetest varukoopiate tegemine on kasutaja kohustus!

Tootjagarantiiaeg ei pikene garantiiremondi teostamisega. 

Garantii alla ei kuulu

Ekspluatatsioonihäired ja füüsilised vigastused, mis on põhjustatud juhuslikust või tahtlikust vigastamisest või seadme sisemusse sattunud võõrkehadest, ebatöökorras olevatest elektrisüsteemidest (maandusjuhtme puudumisel seadme elektroonika kahjustused, mittekorras pistikupesas juhtmepistiku sulamine, elektri- ja telefonivõrgu ülepingest ning katkestustest tekitatud kahjustused jne.), mitteoriginaalosade või ebasobivate tarvikute kasutamisest, teenindusest või modifikatsioonist, mida on teostanud Müüja poolt mittevolitatud isik, seadmete väärast kasutamisest ning äikese või mõne muu loodusjõu tagajärjel tekkinud vigastused.
Garantii alla ei kuulu Müüja poolt volitamata isiku poolt installeeritud tarkvara poolt põhjustatud näilised riistvara rikked. Garantii alla ei kuulu liikuvate mehaaniliste osade kulumine (kummirullid, nuppude tööpinnad, kuluvahendid jms.)!
Garantiiteenuse pakkumisest keeldutakse ka juhul, kui esitatud andmed ei vasta tegelikule tootele või kui tootel on rikutud garantiikleebis või seerianumber on rikutud või puudu.
Garantii alla ei kuulu tooted, mille garantiiaeg on läbi.
Garantii alla ei kuulu tarkvara- ja ühilduvusega seotud probleemid. Juhul kui tekib kahtlus, kas seadme defekt kuulub garantii alla või mitte, jääb lõplik otsustusõigus tootja esindajale.
Garantii katkemise tuvastamine on Müüja pädevuses (tuginedes tootjate garantiitingimustele).
Kui defekt tuvastatakse mittegarantiiliseks esitatakse kliendile arve varuosade, asendusseadme ja/või osutatud teenuste eest. 

Erimeelsuste lahendamine

Käesolevat lepingut puudutavad erimeelsused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele seadustele.