Lepingutingimused

1. Tingimuste kehtivuse kord

1.1 Tingimused kehtivad isiku (edaspidi Klient) ja ostukeskkonna www.digideli.ee (edaspidi e-pood) omaniku 24 Tundi OÜ (edaspidi Müüja) vahel e-poe vahendusel toodete ostmisel tekkivate õigussuhete kohta.

1.2 Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad e-poe vahendusel toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.

1.3 Müüja on õigustatud e-poe arengust tulenevalt ning e-poe parema ja turvalisema kasutamise huvides käesolevaid tingimusi ja hinnakirja muutma ning täiendama. Tingimuste ning hinnakirja muudatustest ja täiendustest teatatakse interneti lehekülje www.digideli.ee kaudu. Tingimuste ja hinnakirja muudatused ning täiendused jõustuvad vastava muudatuse või täienduse avaldamisest interneti leheküljel www.digideli.ee. Kui Klient edastas oma tellimuse enne tingimuste muudatuste jõustumist, kohaldatakse Kliendi ja Müüja vahel tekkinud õigussuhtele Kliendi poolt tellimuse edastamise ajal kehtinud tingimusi, v.a kui seaduses või käesolevates tingimustes on ette nähtud teisiti.

2. Hinnad

2.1. Kõik toodete hinnad on eurodes ja sisaldavad 20% käibemaksu.

2.2. Ostu hinnale lisandub transpordi hind vastavalt Kliendi valitud transpordiviisile. Tarneinfo- ning hinnad on kajastatud punktis 4 “Toodete kohaletoimetamine ja üleandmine”.

2.3. DigiDeli e-poe hinnad kehtivad arve tähtajalise tasumise puhul vastavalt punktis 4 sätestatule.

3. Ostukorv ja tellimuse vormistamine 

3.1. Lisage soovitud toode ostukorvi ning valige “vormistage ost”.

3.2. Ostukorvis tuleb sisestada vajalikud kontaktandmed, valida tarne- ning makseviis. Palume täita tellimuses olevad lahtrid tähelepanelikult, sest antud andmete õigsusest ning täpsusest oleneb toodete õigeaegne kohaletoimetamine. 

3.3. www.digideli.ee e-poes sooritatud tellimusi käsitletakse tööpäeviti E-R 08.00 – 17.00. Pärast kella 17.00 esitatud tellimused vormistatakse järgmisel tööpäeval (reedel pärast kella 17.00 esitatud tellimused vormistatakse esmaspäeval). 

3.4. Toodete müügileping loetakse sõlmituks (Lepingu jõustumine) alates tellimuskinnituse järgi tasumisele kuuluva summa laekumisest 24 Tundi OÜ arvelduskontole.

4. Toodete kohaletoimetamine ja üleandmine

4.1. Peale Lepingu jõustumist vastavalt Tingimuste punktile 3.1. toimetatakse tooted Kliendile kohale tellimuse vormistamisel valitud tarneviisil ning esitatud kontaktandmete põhjal.

4.2. E-poest tellitud tooted toimetatakse vastavalt Kliendi soovile SmartPosti pakiautomaati, Omniva pakiautomaati või kulleriga koju/kontorisse. Toodetele on võimalik järgi tulla ka ise Lõõtsa 8A asuvasse kontorisse (kuid mitte enne, kui toote eest on tasutud ning makse on laekunud 24 Tundi OÜ arvelduskontole ja toode komplekteeritud. Klienti teavitatakse tellimusse lisatud kontakttelefoni või e-posti teel, kui tootele on võimalik järgi tulla). 

4.3. Kauba toimetame SmartPosti pakiautomaati ning Omniva pakiautomaati. Kulleriga koju/kontorisse saadame kauba DPD-ga.

4.4. Laosolevate toodete tarne on Eesti piires üldjuhul 1-7 päeva, tellimisel olevate toodete tarneaeg varieerub 1-4 nädala vahel. Info toote saadavuse kohta on esitletud toote juures. 

4.5. Juhul, kui Kliendi poolt tellitud toodet ei ole laos ja see tuleb spetsiaalselt tarnijalt tellida ning on ilmne, et toote kohaletoimetamine toote kirjelduses määratud tarnetähtaja jooksul ei ole võimalik (ja muudel juhtudel, kui toodete tähtaegne kohaletoimetamine ei ole võimalik asjaoludel, mille eest Müüja ei vastuta), teavitame sellest Klienti tellimuse vormistamisel sisestatud kontakttelefoni või e-posti teel 2 tööpäeva jooksul alates Lepingu jõustumisest vastavalt Tingimuste punktile 3.1. Juhul kui Klient kaotab toote kohaletoimetamise pikema tähtaja tõttu huvi toote ostmise vastu, on Kliendil õigus oma tellimus tühistada ning tellimuse eest tasutud summa (koos transpordi maksumusega) tagasi saada.

4.6. Kui Klient on tarneviisiks valinud kulleri ning tellitud toode on kullerfirmale üle antud, võtab kullerfirma Kliendiga eelnevalt telefoni teel ühendust, et täpsustada toote kohaletoomise aeg.

4.7. Kullerfirma toimetab tooted Kliendi poolt tellimuse vormistamisel märgitud aadressile. Sihtkoha hilisem muutmine ei ole võimalik.

4.8. Klient on kohustatud enne tellimuse vormistamist kontrollima esitatavate kontaktandmete õigsust vältimaks viivitusi ja arusaamatusi toodete kohaletoimetamisel. Müüja ega kullerfirma ei vastuta toodete kohaletoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest, kui viivitus või arusaamatus on tingitud Kliendi poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest või ebaõigsusest.

4.9. Tooted antakse kulleri poolt Kliendile üle koos saatelehega. Enne saatelehe allkirjastamist soovitame tungivalt toote pakend üle vaadata ja selle väliste vigastuste korral märkida kulleri saatelehele sellekohane märkus. Palume koheselt vigastatud pakendiga tootest teatada e-posti aadressile info(ätt)digideli.ee või 24 Tundi OÜ kontakttelefonile 6 818 511. Kullerfirma poolt vigastatud pakendiga toode asendatakse Kliendi soovil.

5. Tellimuse tühistamine ja toote tagastamine

5.1. Kliendil on õigus peale toote eest tasumist, kuid enne kohaletoimetamist, oma tellimus tühistada, saates vastavasisulise teate koos tellimuse numbri ning oma arvelduskonto numbriga DigiDeli e-poe elektronposti aadressile info(ätt)digideli.ee.

5.2. Peale toote kättesaamist on eraiskust Kliendil õigus mistahes põhjusel 14. päeva jooksul toode tagastada või välja vahetada, saates vastavasisulise teate koos tellimuse numbriga ja oma arvelduskonto numbriga DigiDeli e-posti aadressile info(ätt)digideli.ee või helistades kontakttelefonil 6818511. Juriidiliste isikute puhul 14-päevane tagastamisõigus ei kehti. 

5.3. Tagastatav kaup peab olema kasutamata, kahjustamata ning originaalpakendis. Kindlasti peab alles olema ostuarve.

5.4. Toote tagastamise ja väljavahetamise korral tasub transpordi eest Klient. 

6. Pretensioonide esitamise kord ja nõuetele mittevastavate toodete tagastamine

6.1. Pretensioonide esitamise aeg on 24 kuud alates kauba kätte toimetamisest. Juriidiliste isikute puhul lähtutakse tootjapoolsest garantiiajast.

6.2. Pretensioonide esitamise aja jooksul on Tarbijal õigus toote tasuta remondile. Kui viga on tekkinud tootja süül, kaetakse kõik materjali-ja tootmisvead ning töö- ja varuosade maksumus tootja poolt. 

6.3. Pretensioonide esitamise aluseks on ostu tõendav arve. 

6.4. Pretensiooni alla ei kuulu toote kasutamise õpetamine, reguleerimine, hooldus, puhastus, kaubandusliku väljanägemise taastamine ega selliste vigade kõrvaldamine, mida on põhjustanud kasutamisjuhiste mitte täitmine.

6.5. Pretensioonide esitamise õigus ei laiene kahjudele, mis on tekkinud ebaõigel kasutamisel peale toote üleandmist ostjale.

6.6. Müüja ei kõrvalda pretensioonide esitamise õiguse ajal ilmnenud puuduseid tasuta, kui see on põhjustatud:

6.6.1. seadmesse installeeritud tarkvaralistest vigadest;

6.6.2. normaalsest kulumisest;

6.6.3. ebaõigest kasutamisest või hooldamisest (sh. juhul, kui seadet on remontinud või hooldanud tootja poolt volitamata isik);

6.6.4. seadme ja/või detaili seerianumbri, kontrollkleebise või markeeriva kleebise rikkumisest, vahetamisest või eemaldamisest;

6.6.5. Kliendile enne seadme ostmist Müüja poolt teatavaks tehtud puudustest;

6.6.6. välisteguritest. Välistegurite hulka loetakse muuhulgas äike, nõuetele mittevastav elektripinge ja elektripinge kõikumised, niiskus, vedelik, mehhaanilised vigastused vm.

6.6.7. toode ei tööta omaniku süül ebaõige ekspluateerimise tulemusena, kasutusjuhendi mittejälgimisel või kui defektid tekkisid toote mittehoolikal hoidmisel, hooldamisel või ülekoormamisel.

6.7. Müüja tugineb vastutuse kindlaks määramisel tootja volitatud esindaja poolt teostatavale ekspertiisile (diagnostikale). Kui ekspertiisi tulemusel selgub, et puudused on põhjustatud eelpool loetletud teguritest, kuid seadme remontimine on võimalik, siis on Tarbijal võimalus tellida tasuline remont. Vedeliku/niiskuskahjustusega ja/või mehaanilise vigastusega seade kuulub ka edaspidi remontimisele üksnes tasulises korras.

6.8. Seadmele teostatud ekspertiisi (diagnostika) eest tuleb tasuda ekspertiisi tasu, kui Müüja ei ole vastutav seadmel ilmnenud puuduse kõrvaldamise eest ning seadme remontimine ei ole võimalik. Samuti tuleb Tarbijal tasuda ekspertiisi tasu, kui seadmel ei tuvastata ekspertiisi (diagnostika) tulemusel puudust ning seade vastab tootja tehnilistele nõuetele.

6.9. Ekspertiisi tasu ei pea maksma eraklient esimese kuue kuu jooksul alates ostu kuupäevast.

6.10. Kui Tarbija ei nõustu Müüja seisukohaga, tuleb Tarbijal tõendada seda, et:

6.10.1. tegemist on puudusega (lepingutingimustele mittevastavusega)

6.10.11. puudus või selle põhjus eksisteeris seadme üleandmise hetkel ning Müüja on puuduse eest vastutav.

6.11. Esimesed 6 kuud on kohustatud puuduste ilmnemist tõendama Klient, sh. et: 

6.11.1. tegemist on puudusega (lepingutingimustele mittevastavusega)

6.11.11. puudus või selle põhjus ilmnes esimese 6 kuu jooksul (Klient pöördus Müüja poole esimese 6 kuu jooksul).

6.12. Kui Müüja on andnud seadmele müügigarantii, siis tagab Müüja puuduste kõrvaldamise kooskõlas müügigarantii tingimustes tooduga.

6.13. Pretensiooni esitamise õiguse kasutamiseks tuleb pöörduda 24 Tundi OÜ ostudokumendil toodud aadressil või helistada meie klienditeeninduse numbrile 6 818 511 ning Teid juhendatakse, kuidas kõnealuse toote puhul edasi toimida.

6.14. Lisaks pretensiooni esitamise õigusest tulenevatele õigustele on ostjal ka kõik muud Eesti Vabariigis kehtivast õigusest tulenevad õigused.

7. Vastutus ja vääramatu jõud

7.1. Müüja vastutab Kliendi ees ja Klient vastutab Müüja ees teisele poolele käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

7.2. Müüja ei vastuta Kliendile tekitatud kahjude eest või toote kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või toote kohaletoomise viibimine on tingitud asjaolust, mida Müüja ei saanud mõjutada ning mille saabumist ei näinud ette ega võinud ette näha (vääramatu jõud).

8. Muud tingimused

8.1. Kõiki DigiDeli e-poe külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud Kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Krüptitud andmesidekanal pankadega tagab ostu sooritaja isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse. Ka 24 Tundi OÜ-l puudub neile juurdepääs.

8.2. Käesolevates tingimustes eraldi lahendamata küsimustes lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.

8.3. Kliendi ja Müüja vahel seoses DigiDeli e-poe vahendusel toodete tellimise ja ostmisega tekkinud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on Kliendil õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või kohtusse. Vaidluste lahendamisel lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.

9. Diskleimer

9.1. Tootepildid on illustratiivse tähendusega ja võivad erineda tegelikest toodetest (minimaalselt ja sõltuvalt kuvari seadistusest).

9.2. Toodete hinnad ning saadavus võivad muutuda ette teatamata. Antud juhul jätab Müüja endale õiguse loobuda müügist ning tagastada Kliendile raha tema arvelduskontole 30 päeva jooksul.

9.3. Müüja jätab endale õiguse loobuda müügist kui tootega on juhtunud mõni järgnevatest probleemidest: on juhtunud inimlik eksitus hinna sisestamisel või tehniline viga süsteemis (näiteks: 7000 EUR’i maksev sülearvuti on järsku müügis 70 EUR’iga, on tegemist ilmselgelt veaga). Sellest tulenevalt eeldame, et Klient peaks aru saama, et tegemist on veaga ja toode ei kuulu sellise hinnaga müümisele.

9.4. Toote infot kontrollitakse ja täiustatakse regulaarselt. Andmed võivad olla peale Teie viimast külastust uuenenud. Seoses tootjate andmekaartide puudulikkusega võib DigiDeli e-poe toote infos esineda ebatäpsusi. Antud juhtul DigiDeli e-pood ei võta vastutust toote andmete õigsuses. Soovitame enne ostu sooritamist võimalusel kontrollida tooteinfo täpsust meie klienditeeninduse e-maili teel info(ätt)digideli.ee